Home
General Notice
 
Arts
  Bengali
  English
  Sanskrit
  History
  Philosophy
  Pol. Science
   
  Communicative
English
 
Commerce
  Accountancy
 

 

 

Serampore College

Bengali (4thList)

Sl. No. Token No. Name Merit Index  
1 D/1111 MOUSALI DEY 376
2 D/1666 SUBHAJIT BHANDARI 376
3 H/631 RIYA BAIRI 376
4 H/428 UPASANA GHOSH 376
5 D/1178 PARAMITA MUKHERJEE 375
6 H/434 KAKOLI CHATTOPADHYAY 375
7 H/871 MANINI CHATTERJEE 375
         
SC / ST CANDIDATES  
1 H/306 FALGUNI RUIDAS 331
2 H/331 SUSHAMA MAJHI 331
3 H/447 KOUSHIK SAHA 327

English (4th List)

Sl. No. Token No. NAME Merit Index
1 H/577 RUMA DAS 417
2 H/621 KATHAKALI BISWAS 416
3 D/1365 SRIJANI DEY 416
       
SC / ST CANDIDATES
1 D/249 RUSHBI BISWAS 361

Sanskrit (4th List)

Sl. No. Token No. Name Merit Index  
1 H/494 PAROMITA RAHA 366
2 H/1069 JOYSHREE DEBNATH 366
3 H/281 MAMONI GHOSH 365

History (4th List)

Sl. No. TOKEN NO. NAME MERIT INDEX  
1 H/147 EMILIA GHOSH 281
2 D/429 SADHAN DHARA 280
3 H/937 ALI HASSAN KHAN 280
4 H/518 NEHA JAIN 280
         

Philosophy (4th List)

SL. NO. TOKEN NO. NAME MERIT INDEX  
1 H/394 TINA MUKHERJEE 361
2 D/452 HAIMANTI SAHA 361
3 H/103 DIPIKA SARKAR 360
4 H/20 MADHUMITA DAS 359
5 D/42 MOUSUMI NANDI 359
6 H/210 AVIJIT GHOSH 359

Political Scinece (4th List)

Sl. No. TOKEN NO. Name Merit Index  
1 H/1450 SUBHAJIT PODDER 244
2 H/1237 ABHIK MUKHERJEE 242
3 H/1165 BHOLANATH SARMA 242
4 D/315 PAYEL DUTTA 239
5 H/1453 MONOJIT KUMAR SAHA 238
6 H/1459 SILVI GHOSH 237
7 H/487 BRISTI DUTTA 236
8 H/1344 CHETAN KUMAR YADAV 236

Communicative English (4th List)

SL. NO. TOKEN NO. NAME MERIT INDEX
1 1145 NISHA SINGH(1) 344
2 1854 PRIYANKA KUNDU(2) 344
3 1950 SNEHA GUPTA(1) 342
4 5053 SUBHODIP GHOSH(2) 342
5 1440 SUPRIYA SARKAR(3) 342
6 141 ATRAYEE DAS(4) 342

Commerce: Accountancy Honours (4th List)

Sl. No. Token No. Name MERIT INDEX  
1 H/203 SUBHASISH MAJI 312
2 H/380 SUBHAM DAS MODAK 312
3 H/254 RUPAM DEB 312
4 H/59 NILANJANA SEN 312
5 H/4 SUPREET KAUR 312
         
SC / ST CANDIDATES  
1 H/189 BRIJESH ROUT 232
2 H/479 SHARMILA CHOWDHARY 231

 

Date : 10.07.2008 Vice-Principal(ASC)

# Errors, if any, will be rectified.